русскийукраїнськаБанк Рефератов — рефераты, курсовые работы, дипломы и сочинения

  
главная главная
рефераты рефераты: сортировка по предметам
поиск поиск
портфель портфель
объявления объявления
новости новости
рассылка рассылка
доска почета доска почета
языки языки
карта сайта карта сайта
помощь помощь

Амортизація основних фондів, норми амортизаційних відрахувань 

реферат по арбитражному процессу на украинском языке

реферат на тему Амортизація основних фондів, норми амортизаційних відрахувань
по предмету Арбитражный процесс
тип, язык Реферат на украинском 
ключевые слова,
кратко
методи амортизації виробничий кумулятивний використання показники засобів нарахування об'єкти Знос підприємство основні обліку вартість групи прямолінійний оподаткування бухгалтерськ прибуток активів податкова як їх величина робота розрахунки обсяги вартість 
формат Word (*.doc, *.docx) 
дата 29.06.2006
прислал(а) 0000
размер, байт 33895
антивирус Dr.Web - последняя проверка на вирусы от 21.10.2016


    отправить себе на e-mail 

похожие рефераты и доклады (14)

по теметиппредметгод
Амортизаційні відрахування та методи їх розрахункуКурсоваяБанковское дело2003
Облік зносу та амортизації основних засобівКурсоваяБухгалтерский учет и аудит2002
Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворенняКурсоваяБухгалтерский учет и аудит2001
Відтворення основних фондівДипломФинансы2000
Амортизация основных фондовКурсоваяБухгалтерский учет и аудит2007
Формування основних фондів підприємстваРефератФинансы2000
Амортизация основных средств и амортизационная политика предприятияКурсоваяЭкономика2003
Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємстваКурсоваяЭкономика2004
Основные фонды предприятия и их амортизацияКурсоваяЭкономика2005
Планування та прогнозування фінансовоекономічних показників діяльності підприємства, складання річного фінансового плануКурсоваяФинансы2004
Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської областіКурсоваяЭкономика2000
Основные фондыКурсоваяЭкономика2005
Основные фондыКонтрольнаяЭкономика2006
Анализ основных производственных фондов предприятияДипломЭкономика2004

Для поиска всех рефератов по этой теме нажмите сюда.
быстрый поиск

введите тему (название) реферата и/или ключевые слова
оптимизатор включен (рекомендуется)
искать любое слово все слова вместе
искать только в рефератах и курсовых по арбитражному процессу


оценка данной работы

Этот реферат «Амортизація основних фондів, норми амортизаційних відрахувань» пока еще никто не оценивал. Просим Вас оценить эту работу для пользы и удобства последующих посетителей сайта.


быстрый предпросмотр

До числа найбільш прогресивних змін, викликаних реформуванням економіки, слід віднести право підприємств самостійно встановлювати порядок нарахування амортизацї, обравши один із методів.

Амортизація основних фондів- це процес відшкодування значення основних фондів шляхом поступового перенесення їх вартості на новостворену прдукцію або надані послуги.

Об’єкт основних засобів, крім первісної, балансової, справедливої та ін., має ще й вартість, яка амортизується. Це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Якщо ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то вартість, яка амортизується, дорівнюватиме первісній або переоціненій.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Амортизація нараховується щомісяця протягом усього строку корисного використання об’єкта. Підприємства з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів.

Норми амортизації – показники задані, вони встановлені п.8.6 ст.8 Закону про прибуток. Для правильного визначення суми амортизаціних відрахувань велике значення має правильне розрахування балансової вартості групи основних фондів, яке у податковму обліку є одним із ключових.

В

  о проекте | реклама | соглашение | мобильная версия © Банк Рефератов, 1998-2017  
Банк Рефератов — доклады, топики, отчеты о практике и лекции