Пенсійна система Росії - конспект -  Право, Рефераты из Правоведение
onegin_90
onegin_906 июня 2013 г.

Пенсійна система Росії - конспект - Право, Рефераты из Правоведение

PDF (173 KB)
25 страница
220Количество просмотров
Описание
Orenburg State University. Конспект лекций по праву. Населення Росії складає 144 млн. чоловік, з них 38 млн. - пенсіонери, 72 млн. - платників внесків, 6 млн. - безробітних, 11 млн. - само зайняті. Мінімальна зарплата ст...
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 страница / 25

Это только предварительный просмотр

3 страница на 25 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 25 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 25 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 25 страницах

Скачать документ

59

Розділ III Порівняльний аналіз пенсійних систем зарубіжних

країн

III.1. Пенсійна система Росії Населення Росії складає 144 млн. чоловік, з них 38 млн. - пенсіонери,

72 млн. - платників внесків, 6 млн. - безробітних, 11 млн. - само зайняті.

Мінімальна зарплата становить 600 рублів, прожитковий мінімум –

1700 рублів, (для непрацюючих – 1400 рублів), пенсія становить 32% від

середньої зарплати.

Пенсійна реформа в Росії реально стартувала 1 січня 2002 року.

Основний пакет законопроектів, що стосується пенсійної реформи, був

внесений Президентом в Держдуму в червні 2001 року і в повному обсязі

був прийнятий в грудні 2001 року, тобто тільки півроку депутати

Державної думи розглядали пакет пенсійних законів. До пакету увійшли

законопроекти: "Про трудові пенсії в РФ", "Про обов'язкове пенсійне

страхування", "Про державне забезпечення в РФ". Ці законопроекти на

початку 2001 року були направлені в регіони для обговорення, а в липні

2001 року пенсійна реформа вперше стала предметом широкої дискусії з

главами законодавчої і виконавчої влади регіонів Центрального

федерального округу. В листопаді всі три законопроекти були ухвалені

Державною Думою, а в грудні - підписані Президентом РФ.

Три складові пенсії

Нова пенсійна система в РФ передбачає зняття обмежень на

максимальний розмір і розмір пенсії. Пенсійні виплати будуть

складатися з трьох частин - базової, страхової та накопичувальної.

Вважається, що за основу автори закону взяли "шведську модель".

Роботодавці перераховують до Пенсійного Фонду РФ із фонду

оплати праці 28% пенсійних внесків, з яких 14% направляється до

Держбюджету для виплати базової пенсії, 12% - направляється до

60

ПФ РФ для виплати страхової частини пенсії, а 2-3%- 6% до

накопичувальної частини трудової пенсії.

Базову пенсію для всіх громадян, що мають мінімальний стаж роботи

5 років, гарантує держава. Базова пенсія буде затверджуватись

Федеральними Зборами разом із розміром мінімальної зарплати. У 2002

році базова пенсія в Росії складала 450 рублів (це приблизно 75 грн.), з

першого лютого 2003 року - 553 рублі 72 копійки (для осіб старше 60

років - 1107 рублів).

Друга частина пенсії - страхова. Ця частина пенсії виплачується із

Пенсійного фонду, її розмір буде вираховуватись із заробітної плати за

весь період сплати страхових внесків. Розрахунок передбачається

проводити таким чином: відрахування в Пенсійний Фонд за 20-25 років

стажу будуть ділитися на 12-19 років (це середня розрахункова цифра

перебування людини на пенсії).

Третя частина пенсії - накопичувальна. Ця пенсія призначається

тільки для громадян Росії, яким до призначення пенсії залишилось 10 та

більше років. Вводиться диференційована шкала різних вікових груп:

для вікової групи від 35 до 50 років - 2% від фонду заробітної плати, до

35 років - 6%. Якщо до призначення пенсії лишилось 10 років,

відкривати накопичувальний рахунок не вигідно.

Застраховані особи віком до 35 років мають можливість сформувати

собі достатній розмір пенсії, але особи віком від 35 до 50 років

відраховують всього 2%, що не є достатнім для формування

нормального розміру пенсій. Спеціалісти вважають, що в майбутньому

це викличе проблему.

Законодавством передбачено право застрахованої особи знати, яку

суму страхових внесків перерахував роботодавець до накопичувальної

частини його пенсії (сума внесків обліковується в спеціальній частині

61

особового рахунку застрахованої особи). Крім того, буде щорічно

опубліковуватись дохідність по інвестиціям пенсійних коштів.

Щодо осіб, які працюють як індивідуальні підприємці

Особи, які працюють як індивідуальні підприємці (само зайняті) з 1

січня 2002 року сплачують фіксований пенсійний платіж до ПФРФ в

сумі 150 рублів, де 100 рублів іде на страхову частину пенсії, а 50

рублів - на Накопичувальну частину трудової пенсії. Внески на базову

пенсію вони не сплачують, але право на таку пенсію мають при

наявності 5 років страхового стажу. Єдиний соціальний податок такі

особи не сплачують. Але якщо такий підприємець буде

використовувати найману робочу силу, тоді він сплачує єдиний

соціальний податок.

Щодо страхового стажу

Оскільки сам працівник не сплачує внесків до страхової пенсії, то

період навчання не зараховується до страхового стажу, а період служби

в армії та догляд за інвалідом 1 групи та за дітьми зараховується до

страхового стажу (страхові внески сплачуються за рахунок бюджету).

Соціальні пенсії призначаються: при досягненні 60 років (жінки) та

65 років (чоловіки) в розмірі базової пенсії, а для інвалідів дитинства

навіть і в більшій сумі без врахування їх матеріального стану.

Державні службовці та військовослужбовці

Держслужбовцям та військовослужбовцям офіцерського складу

призначаються пенсії за окремими законами, як доплата до трудової

пенсії. Пенсії державним службовцям обчислюються із заробітку, який

не може перевищувати 1,8 посадового окладу, а для

62

військовослужбовців - 0,8 окладу. Пенсія визначається у розмірі 45%

зарплати та додатково по 3% за кожен рік понад 15 років.

Єдиний соціальний податок

Після введення єдиного соціального податку в Росії виникли деякі

проблеми. Багато хто вважає, що введення такого податку зруйнувало

інститут соціального страхування. Збираючи цей податок, податкові

органи виконують адміністративні функції, а Фонди соціального

страхування втратили свою значимість. Їх позиція щодо введення

єдиного соціального податку є полярною до позиції Мінекономіки та

Мінпраці де вважають, що такий податок в подальшому принесе

користь. Саме сьогодні, коли єдиний соціальний податок було тільки

введено, є багато різнопланових думок щодо ефективності його

введення. Однак залишається беззаперечним, що витрати на

адміністрування зменшились, але при цьому (особиста думка Любліна

Ю.З.) єдиний соціальний податок запроваджувати в Україні не варто.

Статус Пенсійного Фонду РФ та робота з коштами накопичувальної

частини трудової пенсії

Закон "Про обов'язкове пенсійне страхування РФ" регулює

відношення в системі обов'язкового пенсійного страхування.

Страхувальником в цій сфері буде Пенсійний Фонд Росії, як орган

виконавчої влади. Але суперечки стосовно статусу ПФ РФ в

майбутньому ще продовжуються. Проте законопроект, який передбачає

функціонування ПФ РФ на принципах трипартизму, прийнятий в

першому читанні, однак на друге читання довго не подається.

За один рік чотири місяці акумульовано біля 38 млрд. руб., які

перераховані до накопичувальної частини трудової пенсії. Всі ці кошти

63

зберігаються на рахунках Центробанку Росії і інвестуються тільки в

державні облігації.

Найбільш складна проблема на сьогоднішній день полягає в

персоніфікації цих накопичень для кожної застрахованої особи,

оскільки в Росії ще не існує системи персоніфікованого обліку

платників внесків - фізичних осіб, а існує тільки персоніфікація

платників внесків юридичних осіб. І тільки один раз на рік

підприємство подає інформацію до ПФ РФ про розмір внесків кожного

працюючого.

На сьогоднішній день облік внесків, які надходять до ПФ РФ є

персоніфікованим тільки в розрізі роботодавців. Тобто в базі даних ПФ

РФ є інформація тільки про розмір внесків від кожного роботодавця,

індивідуального обліку по кожному працюючому не існує.

Передбачається, що незабаром буде проведена робота по

запровадженню персоніфікації внесків на кожного платника і кожен

платник отримає інформацію про наявність коштів на своєму рахунку і

самостійно визначиться у якій системі (державній чи недержавній)

акумулювати пенсійні накопичення, та в якому порядку їх інвестувати.

Роботу по запровадженню персоніфікації індивідуальних

накопичень проводять біля 120 тисяч працівників ПФ РФ.

Функції призначення пенсій вже передані до органів ПФ РФ (крім м.

Москви та Московської області).

За законодавством, кошти в накопичувальній системі є федеральною

власністю, а не власністю платника внесків.

Додаткове пенсійне забезпечення в Росії - пенсії із недержавних

пенсійних фондів

Діяльність недержавних пенсійних фондів в Росії врегульована

діючим законодавством з 1992 року, коли Указом Президента було

64

дозволено створення НПФ, з 1998 року діє закон "Про недержавні

пенсійні фонди", який більш досконало врегулював діяльність НПФ. З

2002 року діють доповнення, які більш жорстко регулюють діяльність

НПФ, що будуть з 2004 року допущені до управління коштами

накопичувальної частини трудової пенсії. Регулятором цього процесу

визначене Міністерство фінансів РФ, контроль за діяльністю НПФ

здійснює Інспекція при Міністерстві праці, яка є самостійною

юридичною особою (органом виконавчої влади при органі виконавчої

влади).

Вже починаючи з 1 січня 2004 року кожен працюючий, за якого

роботодавець сплачує внески на Накопичувальну частину трудової

пенсії, зможе перевести свої кошти до НПФ, або залишити їх в

державному Пенсійному Фонді. Російські спеціалісти вважають, що на

першому етапі не буде небагато бажаючих перевести свої кошти в

НПФ.

Інформаційно-роз'яснювальна та методична робота

Роз'яснювальна робота серед населення про зміни в пенсійному

забезпеченні має свої труднощі. На ці цілі Світовим Банком був

виділений пільговий кредит в сумі $ 1,5 млн., але невдало обрана для

цих цілей компанія майже повністю завалила цю роботу. Зараз

проводиться новий тендер щодо використання щодо цього кредиту

Світового Банку. Поради Україні: дуже виважено підходити до вибору

компанії, яка буде займатись інформуванням населення про зміни в

пенсійному забезпеченні.

Питаннями пенсійного реформування в Міністерстві праці РФ

займається окремий відділ в структурі Департаменту пенсійного

страхування. В складі відділу 5 спеціалістів. Всього в Департаменті

працює 40 спеціалістів. Після запровадження нових пенсійних законів з

65

метою оперативного реагування та допомоги територіальним

підрозділам в складі Департаменту створений відділ телетайпограм,

який миттєво реагує на всі зміни та доводить їх до спеціалістів у

суб'єктах Федерації. Департаментом надаються роз'яснення з усіх

питань застосування нового законодавства підвідомчим органам

Мінпраці та ПФ РФ, в тому числі з питань виплати та доставки пенсій.

Спеціалісти на місцях відразу після прийняття законодавства

потребують відповідної літератури. Фахівці Департаменту вже

розпочали роботу по підготовці Коментарію по застосуванню окремих

норм нового пенсійного законодавства. Українським колегам вони

радять таку роботу розпочинати вже тепер, не чекаючи прийняття

Законів.

Консультації з питань недержавного пенсійного забезпечення

Департамент не надає, це завдання покладено на Інспекцію по НПФ, яка

діє при Мінпраці. Міністерство праці, Міністерство економіки РФ

разом з ПФ РФ вважаються рівноправними партнерами в розробці та в

запровадженні законодавства про пенсійне реформування.

Професійні пенсійні системи

Спеціалісти Мінекономіки зараз працюють над законопроектом

"Про обов'язкові професійні пенсійні системи" (ППС). Вказаний

законопроект вже прийнятий в першому читанні. Передбачається, що

остаточне його прийняття відбудеться незабаром.

За законопроектом про ППС передбачається вирішення проблеми з

пенсіями, які призначаються за роботу в шкідливих умовах (перелік №1

та перелік №2). Особи, які на 1 січня 2003 року мали більше половини

пільгового стажу роботи, будуть включені до ППС за новим

законодавством. Обов'язкова професійна пенсійна система - це форма

накопичення, збереження та виплат застрахованим особам і учасникам,

66

які працюють в шкідливих умовах праці. Створена вона як компенсація

за ці умови. ППС створюється через укладання договорів роботодавця

та Пенсійного Фонду РФ, або з уповноваженим недержавним пенсійним

фондом.

Учасниками ППС є наймані працівники, які працюють на посадах,

що включені до Переліку робочих місць з особливими умовами праці.

Перелік затверджується роботодавцем згідно з вимогами законодавства.

За цим списком роботодавець додатково вносить пенсійні внески до ПФ

РФ чи до спеціального НПФ. В колективному договорі прописуються

всі умови запровадження ППС для працівників, що працюють у

шкідливих умовах.

Організація проведення атестації робочих місць - це великий обсяг

роботи вже в найближчому майбутньому, адже переліки 1 та 2, якими

сьогодні користуються, є застарілими і дуже часто неправильними, а їх

осучаснення призведе до скорочення списків пільгових професій.

III.2. Пенсійна система США

Модель пенсійної системи США ґрунтується переважно на особистому

пенсійному страхуванні населення. Ця модель функціонує в деяких країнах

Латинської Америки, а також у Португалії.

США функціонують як державні, так і частки пенсійні системи. Вони

виконують не тільки соціальну, але й інвестиційну роль. Більше того, саме

нагромадження в пенсійних фондах, насамперед створених у рамках

накопичувальної системи, служать одним з головних джерел інвестицій в

американську економіку.

Розподільні пенсійні системи. У розподільній системі пенсіонери

одержують не свої гроші, а гроші нині працюючих і податки, що платять, у

відповідні пенсійні фонди. A, свою чергу, внески нинішніх пенсіонерів

67

одержали попередні покоління пенсіонерів. Таким чином, розподільна

система являє собою "обмін між поколіннями". Принцип "обміну" -

соціальний, а не економічний, він здійснюється в обов'язковому

(законодавчому) порядку й може працювати тільки на державному рівні.

Розповсюджене в США неформальну назву такої системи: "Плати в міру

одержання" (pay-as-you-go system). Вступники в пенсійні фонди засоби у

вигляді податків на соціальне страхування, майже не затримуючись на

пенсійних рахунках, надходять у розпорядження пенсіонерів у вигляді

щомісячних пенсійних виплат. У цілому, державна розподільна система

призначена не для інвестицій, а для гарантованої виплати пенсій

пенсіонерам у встановлених строках й обсягах.

Нагромадження резервів у такій системі й вкладення їх в економіку

можливо лише в тому випадку, якщо надходження в пенсійні фонди

протягом ряду років стабільно перевищують витрати. Навпроти, якщо

поточні виплати будуть перевищувати поточні надходження, ні про які

інвестиції в рамках розподільної пенсійної системи не може бути й мови. У

свою чергу профіцит або дефіцит фондів у розподільній системі залежить від

багатьох факторів: демографічного співвідношення між працюючими й тими

хто платить податки із заробітної плати й одержувачами - пенсіонерами,

рівня пенсійних виплат, певного законодавством, ставок податків на

соціальне страхування й, не в останню чергу, від стану економіки.

Найбільша державна пенсійна система США, так називана Загальна

федеральна програма - ОФП (Socіal Securіty), що охоплює майже всіх

зайнятих у приватному секторі економіки, побудована по розподільному

принципі. Програма діє відповідно до Закону про соціальне страхування

1935 р. (з наступними виправленнями).

У післявоєнний період ОФП росла дуже швидко. З 1950 по 1995 р.

пенсійні виплати по цій програмі зросли з 1 до 328 млрд. дол., число

пенсіонерів – одержувачів виплат і членів їхніх родин збільшилося за той же

68

період з 3,5 до 43,4 млн. чоловік. Істотно збільшилися й розміри

виплачуваних посібників. Тільки за 15 років - з 1980 по 1995 р. середній

розмір пенсії для пенсіонера із дружиною (на яку покладається 50%

надбавки) виріс із 567 до 1221 дол. на місяць, або на 22% у реальному

вирахуванні (з урахуванням інфляції). Відповідно зростала й ставка податку

на соціальне страхування, і податкова база, з якої він стягується. Сукупна

податкова ставка на фонд заробітної плати зросла з 3% в 1950 р. до 15,3% в

1990 р. і з тих пор зберігається на цьому рівні. Соціальний податок

сплачується в рівних частках - по 7,65% - підприємцями й найманими

робітниками. Ставка податку, хоча й зросла, але все-таки істотно нижче, ніж

у Росії, де вона становить 38,5%. При цьому властиво пенсійний податок у

США стягується по сукупній ставці 10,7% (у Росії - 29%),, що сплачує також

у рівних частках компаніями і їхніми найманими робітниками (у Росії 28%

платять підприємства й 1% віднімається із зарплати).

Загальна федеральна програма зазнавала серйозних труднощів в 70-х

роках, коли виплати стали перевищувати надходження, що грозило

виснаженням державних пенсійних фондів. Цього вдалося уникнути, тільки

підвищивши ставку податку на соцстрах. Однак із другої половини 80-х

років ситуація істотно змінилася на краще в результаті економічного

підйому, що почався, і стабілізації приблизно до 2005 р. співвідношення між

працюючими й пенсіонерами на рівні 3,2:1 (у Росії 1,8:1). Нагромадження у

фондах ОФП зросли з 44 млрд. дол. в 1985 р. до 493 млрд. дол. в 1995 р.

Важливо підкреслити, що хоча фінансове й адміністративне керування

державних страхових фондів ОФП здійснює Раду керуючих, куди входять,

зокрема, представники Уряду США - міністри праці, фінансів, охорони

здоров'я й соціальних послуг, ці фонди є позабюджетними, тобто їхнього

засобу не входять у федеральний бюджет. Ці засоби не можуть

використатися ні на які інші мети, крім установлених законом. Зокрема,

вкладення засобів може здійснюється тільки в державні цінні папери.

69

Частка інвестиційного доходу в загальних надходженнях фондів ОФП

склала в другій половині 90-х г. близько 9,5 %. За рахунок інвестицій в 1995

р. удалося одержати дивіденди в розмірі 35 млрд. дол.

Однак, у цілому, як ми вже відзначали, головна державна пенсійна

система США виконує насамперед соціальну, а не інвестиційну функцію.

Для двох третин старих державні пенсії становлять половину й більше

їхнього доходу. Число бідних серед старих, в 50-і роки складаючи більше

40%, у цей час не перевищує 12%. У цю категорію попадають головним

чином ті, хто з якихось причин не зміг заробити собі право на повну

державну пенсію, наприклад, незаміжні жінки, приблизно до 40 років

допомоги, що жили на посібники по програмі, родинам з дітьми.

У другій половині 90-х років активно дебатувалися плани принципового

реформування ОФП у напрямку її часткової приватизації й посилення

інвестиційної складової. Це стало предметом між партійних дискусій на

президентських виборах 2000 р. Демократи є прихильниками збереження

державної пенсійної системи. Республіканці, виступаючи за часткову

приватизацію державної пенсійної системи пенсійного страхування,

пропонують частина обов'язкових податків із заробітної плати, що йдуть у

фонди ОФП (приблизно близько 2%), переводити на особисті ощадні

пенсійні рахунки й інвестувати їх в акції приватного сектора. Часткова

приватизація державної пенсійної системи пенсійного страхування не

припускає збільшення податкової ставки внесків у систему пенсійного

страхування.

Накопичувальні пенсійні системи. Якщо головна державна пенсійна

програма носить розподільний характер і виконує насамперед соціальну

функцію, то практично всі інші пенсійні системи, що існують у США,

навпроти, побудовані по накопичувальному принципі. Їхня інвестиційна

функція відіграє першорядну роль насамперед для фондозабезпечення

самих програм. Одночасно відповідні пенсійні фонди служать найбільшим

70

джерелом довгострокових інвестицій в економіку. У післявоєнний період й

особливо за останні 20 років відбувається бурхливий ріст пенсійних систем,

побудованих по накопичувальному принципі, і відповідно росте їхній внесок

в економіку США.

До накопичувальних систем ставляться як державні, так і частки пенсійні

програми. Державні накопичувальні програми призначені для забезпечення

працюючих на уряд і місцеві органи влади (хоча частина зайнятих у

держсекторі одержує пенсійне забезпечення але ОФП). Федеральні програми

охоплюють головним чином урядових чиновників, а також

військовослужбовців. В 1996 р. пенсії по цих програмах одержували 2,3 млн.

колишніх урядових чиновників й 1,8 млн. відставних військових. Головним

джерелом надходжень у ці фонди служать щорічні внески Федерального

уряду, а також інвестиційний доход фондів.

Пенсійні системи штатів і місцевих органів влади охоплюють приблизно

три чверті з 16,5 млн. зайнятих у цьому секторі економіки, включаючи

вчителів, поліцейських, пожежних, працівників місцевої охорони здоров'я й

соціального забезпечення й інших. Ці пенсійні системи розвиваються

особливо швидкими темпами. Нагромадження у відповідних пенсійних

фондах зросли з 197 млрд. дол. в 1980 р. до 1735 млрд. дол. в 1996 р. Понад 5

млн. чоловік одержують пенсійні виплати із цих фондів.

Основна маса зайнятих у приватному секторі економіки також має

можливість брати участь у додаткових недержавних пенсійних системах,

організуючих за місцем роботи. Працівники більшості підприємств й

організацій можуть брати участь в одній або декількох пенсійних програмах,

що існують у даній компанії. До середини 90-х років приватними

пенсійними програмами було охоплено понад 41% робочої сили країни. У

порівнянні з державною пенсійною системою, участь у якій обов'язково і яка

охоплює практично всю робочу силу країни, приватна пенсійна система

уступає їй у розмаху приблизно у два рази. Однак вона розвивається

71

випереджальними темпами. Так, з 1980 по 1993 р. обсяг виплат по ОФП

збільшився з 117 до 302 млрд. дол., або в 2,6 рази, а обсяг виплат у рамках

приватних пенсійних програм зріс із 35 до 156 млрд. доларів, або в 4,5 рази.

Існують два види накопичувальних пенсійних програм: із установленими

виплатами (defіned benefіt plan) і встановленими внесками (defіned

contrіbutіon plan). Перший вид гарантує учасникам фіксований розмір пенсії,

що для кожного працівника визначається з урахуванням розміру зарплати й

стажу роботи в компанії. Як правило, програми із установленими виплатами

формують фонди за рахунок відрахувань із підприємців, а самі наймані

робітники внески в ці фонди не платять. Не тільки приватні програми, але й

деякі державні пенсійні системи, у першу чергу, федеральні (охоплюючих

номенклатуру цивільної служби й військовослужбовців), побудовані як

системи із установленими виплатами.

Однак в 80-90-і роки в приватному секторі економіки особливо

швидкими темпами росли програми із установленими внесками. Ці пенсійні

програми звичайно фінансуються підприємцями й найманими робітниками в

рівних частках. При цьому кожен учасник такої програми має свої

персональний рахунок у пенсійному фонді й має право вибору між різними

інвестиційними програмами, пропонованими керуючими компаніями. Таким

чином, він сам відповідає за результати й до певного ступеня сам визначає

величину наступних пенсійних виплат. Такі схеми, особливо так називані

плани 401 (к), придбали особливу популярність у США за останні 10-15

років. Популярність фондів із установленими внесками сприяла процесу

стимулювання інвестицій в економіку.

Учасником приватної пенсійної програми може стати будь-який

працівник компанії. Право на пенсію можна заробити, проробивши в даній

компанії п'ять-десять років.

Крім участі в групових пенсійних програмах, організуємих за місцем

роботи, кожен американець може відкрити й свій особистий пенсійний

72

рахунок - ЛПС (іndіvіdual retіrement account). Порядок відкриття й ведення

цих рахунків також строго регулюється американським законодавством.

Розміри щорічних внесків на ЛПС обмежені верхньою межею в 2 тис. дол.

Засоби з рахунку не можна зняти до досягнення 59,5 років, а після

досягнення 79,5 років рахунок закривається в обов'язковому порядку. З

іншого боку, ЛПС може бути відкритий з моменту народження дитини. За

весь час нагромадження засобів на ЛПС ці засоби не підлягають

оподатковуванню, однак у момент їхнього зняття й закриття рахунку з

накопиченої суми віднімається прибутковий податок. Звичайно ЛПС

відкриваються в комерційних й ощадних банках, пайових фондах, страхових

компаніях. Рахунку в будь-який момент можуть бути переведені з одного

місця в інше. Також за бажанням власника рахунку він може сам управляти

їм (тобто планувати найбільш вигідне розміщення засобів, що накопичують

на ЛПС) або довірити керування ЛПС згаданим фінансовим організаціям.

Особисті пенсійні рахунки стають усе більше розповсюдженою формою

пенсійного забезпечення. Тільки за 11 років – з 1985 по 1996 р. –

нагромадження на цих рахунках виросли з 200 до 1347 млрд. дол.

Таким чином, все більше число американців забезпечує собі не одну, а

три пенсії: державну, приватну колективну за місцем роботи й приватну

індивідуальну шляхом відкриття ЛПС.

Дві останні з перерахованих пенсійних систем побудовані по

накопичувальному принципі й, розвиваючись винятково швидкими темпами,

служать усе більше важливим джерелом інвестицій в американську

економіку.

Однак і ці три форми пенсійного забезпечення не вичерпують можливості

американців забезпечити собі додаткові виплати в старості. Ще одну

можливість надають компанії по страхуванню життя, що пропонують як

страхові виплати різні види ануітетів, тобто щорічної ренти. По своїй суті

ануїтети - така ж накопичувальна пенсійна система, як й інші, існуючі в

73

приватному секторі економіки. Але ця система організується не пенсійними

фондами, а страховими компаніями. Страхові резерви, що накопичують, по

ануїтетам точно так само вкладаються в економіку й служать джерелом

довгострокових інвестицій

Ріст пенсійних активів у США в 80-90-і роки відбувався винятково

швидкими темпами. Усього за 16 років (1980-1996 р.) їхній обсяг збільшився

в 6 разів навіть із урахуванням інфляції. Темпи росту пенсійних активів в 4

рази перевищують темпи росту ВВП США. Цей ріст відбувається

насамперед за рахунок розширення накопичувальних пенсійних систем, до

яких ставляться всі перераховані в таблиці системи, крім найбільшої

державної пенсійної програми - ОФП.

Очевидно, що в пенсійному забезпеченні американців, починаючи з 80-x

років центр ваги переміщається від державної розподільної системи до

накопичувальних схем, реалізованим насамперед у приватному секторі,

оскільки останні розвиваються випереджальними темпами.

Для самих накопичувальних систем інвестиційний доход служить

найважливішим фактором розвитку. Так, у пенсійних системах штатів і

місцевих органів влади частка інвестиційного доходу в 1980 р. становила

третину, а в 1996 р. – вже деяким менш двох третин всіх надходжень.

Структура інвестицій накопичувальних пенсійних систем складається із

традиційних інструментів фінансового ринку. До них ставляться державні

цінні папери, у першу чергу, облігації федерального уряду, казначейські

зобов'язання, акції й облігації корпорацій, що відрізняються високим

ступенем надійності, частки пайових фондів, інструменти кредитного ринку

й ін. Так, в 1996 р. сумарні активи приватних пенсійних фондів оцінювалися

в 4139 млрд. дол., з них державні цінні папери становили 686 млрд. дол.,

корпоративні цінні папери - 1645 млрд. дол., інструменти кредитного ринку -

789 млрд. дол., частки пайових фондів - 411 млрд. дол. і т.д..

74

Інвестиційна політика пенсійних фондів, як й інших фінансових

організацій, будується на принципах надійності (гарантованості),

прибутковості й ліквідності. Особлива увага приділяється

диверсифікованості вкладень - не тільки по типі цінних паперів або

кредитно-грошових інструментів, але й усередині кожного виду інвестицій.

Наприклад, вкладення в папери корпорацій диверсифікуються по галузевій

ознаці, вкладення в нерухомість (кредитно-іпотечні операції) – по

географічному й т.д.

Фінансовий стан й інвестиційна політика пенсійних фондів через їх

високу соціальну значимість перебувають під особливо строгим контролем з

боку державних органів. Однак на нинішній стадії розвитку ріст

нагромаджень у пенсійних системах відбувається набагато більше високими

темпами, чим збільшення поточних виплат і навіть чим розширення

зобов'язань по пенсійних виплатах перед майбутніми пенсіонерами, тому

стан практично всіх накопичувальних пенсійних систем характеризується

високим ступенем фінансової стійкості.

Завдяки вмілій інвестиційній політиці керуючих компаній інвестиційний

доход накопичувальних пенсійних систем звичайно вище, ніж доход по

банківських вкладах. Наприклад, в 1995 р. реальний доход по банківських

вкладах становив від 4,10% по тримісячних депозитах до 5,40 по

довготермінових вкладах від 2,5 років і вище. У тому ж році інвестиційний

доход різних пенсійних систем коливався між 7 й 8% річних. По деяких

пенсійних схемах типу 401 (к) можна було заробити ще більш високий доход

- порядку 9%.

Таким чином, у США накопичувальні пенсійні системи виявилися здатні

акумулювати гігантські засоби й за рахунок грамотної інвестиційної

політики значною мірою фінансувати свій власний розвиток й одночасно

внести великий вклад у розвиток економіки. Однієї десятої тих активів, які

американці нагромадили на своїх пенсійних рахунках, вистачило б, щоб

75

тільки за рахунок інвестиційного доходу із цих сум на рівні 7% річних

виплачувати пенсії всім російським пенсіонерам протягом десятиліть у

розмірі 150 дол. на місяць на один пенсіонера, що приблизно в 8 разів вище

післякризивого рівня. У США не тільки пенсійні фонди, але й інші

інститути, що грають важливу роль в економіці й соціальній сфері, успішно

функціонують лише шляхом використання накопичувальних схем. Так,

страхові компанії в цілому зводять поточні страхові операції з деяким

збитком, і їхній прибуток формується лише в результаті грамотного

інвестиційного розміщення страхових резервів, які тільки в компаній по

страхуванню життя з 1980 по 1995 р. збільшилися з 390 до 1812 млрд. дол., а

інвестиційний доход за ті ж роки зріс відповідно з 38 до 173 млрд. дол.

III.3. Пенсійна система Чилі Чилійська модель пенсійної реформи звичайно приводиться як свій рід

еталона під час дискусій про найкращий спосіб фінансування пенсій.

Аргентина, Перу й Колумбія провели реформування своїх систем пенсійного

страхування за прикладом Чилі, щоправда, сильно модифікувавши прототип.

Реформа пенсійної системи була проведена в Чилі 1981р., під час

правління А. Пиночета. Під час обговорення питання про використання

досвіду Чилі варто мати через, що чилійська реформа здійснювалася в

умовах значного пожвавлення економіки. Це дозволило уряду забезпечити

щедре фінансування пенсійної реформи. На цей час довівся бум фондового

ринку Чилі, що обумовив високий рівень рентабельності пенсійних фондів.

Істотним фактором, що визначив успіх реформи, стала сприятлива

демографічна обстановка. У Чилі всього 8% населення пенсійного віку (у

Росії - 16 %), а на один пенсіонера доводиться 12,8 зайнятих.

Основною характерною рисою чилійської реформи стала заміна

придбаних прав на пенсії по колишній системі з певного моменту часу в

гарантовану державою виплату й введення обов'язкового накопичувального

76

страхування працівників у декількох приватних конкуруючих компаніях,

організованих на той момент часу.

Нова система полягає в обов'язковому страхуванні осіб, що працюють по

найманню. Працівники зобов'язані сплачувати 10% від своєї зарплати в одну

зі згаданих компаній (фондів). Особи підлягають обов'язковому страхуванню

до досягнення віку 65 років для чоловіків й 60 років для жінок. Застраховані

особи мають право поміняти той або інший фонд і при цьому вони

забирають із собою права на накопичений капітал. Самозайняте населення

може застрахуватися в цих фондах добровільно. Додатково до пенсійного

забезпечення працівники повинні також застрахуватися на випадок настання

інвалідності й втрати годувальника. Для цього призначаються ще 3% від

зарплати. При досягненні пенсійного віку застрахований має право вибору:

він може використати накопичений капітал або для придбання довічної

особистої пенсії в страховій компанії, або домовитися з компанією про так

називане "запрограмованому знятті з рахунку" – виплаті певних частин

накопиченої суми зі свого особового рахунку протягом обговореного часу.

Застрахований також може одержати одноразову виплату в такому розмірі,

щоб та частина суми, що залишається на його особовому рахунку, була б

достатня для одержання пенсії в розмірі не нижче 120 % базової величини й

не нижче 70 % від останнього (перед виходом на пенсію) доходу.

Як й в інших системах із установленим розміром внеску, у чилійській

системі також дуже важко заздалегідь оцінити рівень пенсійного

забезпечення. Грошові виплати, здійснювані фондами, фінансуються з

надходжень страхових внесків, пов'язаних із зарплатою, а також за рахунок

доходів і резервів, створених накопиченим капіталом. Результат залежить від

співвідношення росту середньої зарплати й процентної ставки на рику

позичкового капіталу. Чим більше процентна ставка перевищує процентне

збільшення заробітної плати, тим вище за інших рівних умов рівень

пенсійного забезпечення. У підсумку можна одержати від 20 до 70 % від

77

останнього доходу. Це являє собою відносно ненадійну основу для

планування рівня пенсійного забезпечення.

Фонди інвестують надходження страхових внесків на чилійському й

частково також і на міжнародному ринку позичкових капіталів. У період з

1981 по 1995р. середній відсоток прибутковості інвестицій становив близько

13 % річних. При цьому фонди по показнику прибутковості значно

відрізняються друг від друга. В 1995р. у Чилі на ринку позичкових капіталів

вибухнула конкурентна криза, що у свою чергу відбився також і на цих

фондах. У підсумку фонди втратили 4,7 % основного капіталу.

До 1995р. було дозволене існування 25 фондів. Однак деякі з них

внаслідок недостатньої рентабельності були закриті. Наприкінці 1995р. ці

фонди нараховували порядку 5 мільйонів учасників, причому з них тільки 3

мільйони сплачували страхові внески. Особові рахунки більше 80%

застрахованих зосереджені в 5 найбільших фондах. Основний капітал фондів

склав приблизно $23млрд., що відповідає половині розміру ВВП Чилі.

Чилійська пенсійна реформа має на меті виключити вплив держави й

політики на систему пенсійного забезпечення. У минулому це полягало у

визначенні границь розмірів пенсій й їхньої індексації. На етапі

економічного процвітання пенсії щедро збільшувалися. Як тільки наступив

період спаду, пенсії були в дійсності зменшені за рахунок інфляції. Хоча за

законом і була передбачена індексація пенсій залежно від цін, механізм

індексації не працював повною мірою.

У результаті реформи політика, дійсно, спочатку втратила вплив на

надання пенсії по новій системі. Але оскільки дотепер лише незначна

кількість застрахованих осіб одержує такого роду пенсії, та ця обставина має

другорядне значення. Однак як і раніше існує значний вплив держави на

одержання підстав на надання пенсій і на створення для цього капіталу. У

тому випадку, якщо стратегія того або іншого фонду не принесла

78

достатнього прибутку, пенсія надається державою. Причому мінімальну

пенсію одержує тільки ту особу, що сплачувало внески протягом 20 років.

Законодавчі норми регулюють розмір засобів на зміст апарата фондів, які

становлять у середньому близько 15 % від надходжень страхових внесків. У

результаті при прибутковості фонду в 13-14 % прибутковість особових

рахунків становить близько 6 % для застрахованих з низьким рівнем доходів

і близько 10% для застрахованих з високим рівнем доходів. Страхові внески

сплачуються тільки застрахованими особами й нараховуються на заробітну

плату до відрахування податків й інших утримань. Роботодавець внесків не

сплачує. Таким чином, не виникають додаткові витрати по заробітній платі

за рахунок пенсійного забезпечення – роботодавці з роботу тільки по зборі

страхових внесків.

При проведенні реформи передбачалося, що індивідуальне

нагромадження буде стимулювати працівника до сплати страхових внесків,

від яких прямо залежить розмір його майбутньої пенсії. У роботодавця у

свою чергу вивільняються ресурси для створення нових робочих місць.

Можна вважати азбучною істиною економіки те, що вплив соціальних

страхових внесків на призначення фінансових засобів з і роботодавців

визначається двома факторами. По-перше, відхилення від сплати внесків

спостерігається тим рідше, ніж більше розмір пенсії еквівалентний розміру

страхових внесків, тобто чим менше перерозподільних елементів містить

пенсійний фонд. Причому це не залежить від способу фінансування.

По-друге, ступінь впливу соціальних страхових внесків на призначення

засобів залежить від коливань вартості праці й попиту на ринку праці. Доти ,

поки коливання попиту на ринку праці перебувають на нормальному рівні, а

коливання пропозиції на ринку праці незначні, незалежно від розподілу

потоку страхових платежів працівникам доводиться нести на своїх плечах

обидві навантаження: свою й роботодавця. І це явище теж у свою чергу не

залежить від способу фінансування.

79

Якщо ж працівники не бажають сплачувати страхові внески в систему

пенсійного страхування, оскільки, наприклад, вони мають недостатній

прибуток, щоб у сучасних умовах фінансувати життєві потреби, то

працівники скорочують пропозицію своєї робочої сили на тих видах

діяльності, які обтяжені відрахуваннями. Найчастіше ж відбувається те, що

працівники знаходять собі нелегальне робоче місце.

У Чилі використовувана система охоплює приблизно тільки 60 %

населення, що працює по найманню. У секторі нелегальної трудової

діяльності досить часто не сплачуються страхові внески саме зайнятим

населенням, особами, що працюють на неповній ставці, і безробітними,

оскільки вони нерідко не мають достатніх засобів, щоб сплачувати страхові

внески. Таким чином, вони виключені із системи пенсійного забезпечення.

У Чилі повсюдно поширена практика, коли працівники домовляються з

роботодавцем про те, що офіційно буде декларувати тільки частина

заробітної плати й, таким чином, тільки із цієї частини зарплати будуть

здійснюватися відрахування на соціальне страхування. В остаточному

підсумку це порозумівається тим, що більше однієї третини всіх клієнтів

фондів живе нижче риси бідності. У країнах з перехідною економікою саме

ріст сектора нелегальної трудової діяльності представляє величезну

проблему.

III.4. Пенсійна система Німеччини З першого січня 1992 року в Німеччині існує єдина пенсійна система для

західних і східних земель, що забезпечує виплату пенсій 4,2 мільйони

пенсіонерів. При проведенні пенсійної реформи 1992 р. ставилося завдання

збереження тих елементів колишньої системи, які були перевірені

практикою й підтвердили свою ефективність. У першу чергу це ставиться до

80

ролі держави у фінансуванні пенсійного забезпечення. Держава як і раніше

несе частку відповідальності за настання пенсійних ризиків. Платники

пенсійних внесків, пенсіонери й федеральний уряд розділили тягар

збільшення витрат, пов'язане з демографічною ситуацією (підвищенням

частки пенсіонерів у загальній чисельності населення). Розміри федеральних

субсидій і внесків ростуть пропорційно динаміці перерахунку пенсій у

зв'язку з інфляцією. Найважливішою рисою пенсійної системи будь – якої

країни є сфера охоплення, тобто категорії населення, що підлягають

обов'язковому пенсійному страхуванню.

Модель пенсійної системи, що зложилася у ФРН, характерна для Австрії,

Італії, Франції й більшості інших країн Західної Європи. У цілому система

захисту старості у ФРН характеризується співіснуванням ряду різних

окремих систем. У цей час ці окремі системи значно відрізняються друг від

друга, наприклад, по колу застрахованих осіб, по принципах фінансування й

надання послуг і посібників, по організаційних структурах, а також за рівнем

захисту, до якої прагнуть ці структури. Незважаючи на існуючі значні

розходження, вся система надання захисту старості у Федеративній

Республіці Німеччини характеризується як "система трьох рівнів".

До першого рівня ставляться всі ті окремі системи, які функціонують на

основі законодавчих норм й є обов'язковим для певного кола осіб. У цілому у

ФРН існують чотири "обов'язкові системи" такого типу:

установлене законом пенсійне страхування, що є обов'язковою системою

для робітників та службовців, а також для деяких особливих категорій саме

зайнятого населення (наприклад, діячі мистецтв і публіцисти; особи, що

мають ремісничі спеціальності; надомники й т.д.);

пенсійне забезпечення чиновників, що є обов'язковою системою для

держапарату;

81

допомога по старості для фермерів, що представляє собою обов'язкову

систему для всіх фермерів, а також для членів їхніх родин;

пенсійне забезпечення по професійних групах, що являє собою

обов'язкову систему для т.зв. "осіб вільних процесій" (лікарі, аптекарі,

ветеринари, архітектори, адвокати, нотаріуси й інші).

До другого рівня захисту в старості ставиться забезпечення по старості

від підприємств. Багато підприємств виплачують своїм колишнім

співробітникам при виході на пенсію за віком т.зв. "пенсії від підприємств"

додатково до пенсій, заробленим у системі встановленого законом

пенсійного страхування.

Однак у ФРН ця форма захисту в старості не є обов'язкової, вона –

добровільна. В остаточному підсумку підприємство саме вирішує, чи буде

воно надавати пенсії від підприємства, і якщо так, те в якому обсязі. Система

оформлення надання пенсій від підприємств може бути обговорена в

тарифній угоді між профспілками й асоціаціями роботодавців. Ця система

пенсійного забезпечення може бути також урегульована на рівні виробничої

угоди для осіб, що працюють на якому – небудь одному підприємстві,

шляхом особливого способу оформлення трудових договорів для окремих

працівників.

У ФРН майже половина працівників охоплена договорами про

забезпечення по старості від підприємств. Однак інша половина працівників

не має права на одержання пенсії від підприємства.

Третій рівень захисту в старості - це турбота про свою старість приватним

способом. Ця форма захисту в старості також є добровільною. У цьому

випадку кожний може сам приймати рішення, чи буде він щось уживати для

забезпечення своєї старості і якщо так, те в якому виді й у якому обсязі. Для

цього прийнятні всі форми створення приватного капіталу. Сюди,

наприклад, ставляться: покупка нерухомості, створення фонду цінних

82

паперів або висновок договорів про довготермінові ощадні вклади. Хоча в

дійсності ці форми створення капіталу часто спрямовані на інші мети, а не на

забезпечення в пенсійному віці. Типовою же формою створення приватного

капіталу є укладання договору про страхування життя з метою

нагромадження засобів або висновок індивідуального договору про пенсійне

страхування.

Особливе значення в загальній системі надання захисту в старості має

встановлене законом (обов'язкове) пенсійне страхування. 78 % усього

населення у віці від 15 до 65 років є застрахованими особами. Обсяг виплат у

системі встановленого законом пенсійного страхування становить близько

63% від обсягу послуг і пенсій, надаваних всією системою захисту в старості.

Особливе значення встановленого законом пенсійного страхування

полягає ще й у тім, що пенсія, одержувана із цієї системи, уже сама по собі є

достатньої, щоб забезпечити пенсіонерові гідний рівень життя в старості. Це

ставиться насамперед до осіб, що мають великий виробничий стаж,

протягом якого виплачувалися страхові внески.

Забезпечення по старості від підприємств і можливість приватним

способом подбати про свою старість мають тільки додаткову функцію, тобто

вони доповнюють доход пенсіонера, що він одержує із системи

встановленого законом пенсійного страхування, і не можуть у звичайному

випадку служити єдиним джерелом, достатнім для забезпечення гідного

рівня життя в старості.

Це стає зовсім очевидним, якщо звернутися до середніх показників

розмірів пенсії. Особа, що постійно одержувала протягом 45 років участі в

системі встановленого законом пенсійного страхування заробітну плату,

рівну середній заробітній платі в країні, при виході на пенсію буде

одержувати щомісячну виплату в розмірі близько 2.000 марок. Це рівняється

приблизно 70 % "чистої" середньої зарплати працівників, після відрахувань.

83

Середній же розмір пенсії, надаваної від підприємств, становить тільки

близько 500-800 марок.

Індивідуальний розмір пенсії обчислюється за принципом залежності

розміру пенсії від розміру заробітної плати й факту сплати страхових

внесків. Зміст даного принципу полягає в тім, що розмір пенсії застрахованої

особи, в основному, залежить від того, як довго дана особа була застрахована

в системі пенсійного страхування і яку по розмірі зарплату застрахований

одержувала в період сплати страхових внесків.

Застосовувана концепція трьох рівнів, що складає з позитивних елементів

розподільного й накопичувального способів, добре зарекомендувала себе на

практиці. Високий потенціал пенсійної системи ФРН дозволив без

особливих потрясінь увібрати в себе пенсійну систему колишньої ГДР.

Досвід ФРН дуже впливає на розвиток і формування пенсійних систем у

багатьох країнах.

комментарии (0)

Здесь пока нет комментариев

Ваш комментарий может быть первым

Это только предварительный просмотр

3 страница на 25 страницах

Скачать документ