Насичені одноатомні спирти - конспект - Химия, Рефераты из Химия
zaycev_ia
zaycev_ia21 июня 2013 г.

Насичені одноатомні спирти - конспект - Химия, Рефераты из Химия

PDF (88 KB)
6 страница
571Количество просмотров
Описание
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy. Реферат по химии. Насичені одноатомні спирти Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу...
20баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 страница / 6
Это только предварительный просмотр
3 страница на 6 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 6 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 6 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 6 страницах
Скачать документ
??????? ????????

Опорний конспект з хімії

на тему: “Насичені одноатомні спирти”

Виконав: учень 11-А класу середеньої школи № 96

Коркуна Дмитро

Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу. СnH2n+1OH – загальна формула насичених одноатомних спиртів Етанол CH3OH – молекулярна формула Н | H – C– O – H – структурна ф-ла | H СН3 – ОН – скорочена структурна формула Метанол С2Н5ОН – молекулярна формула Н Н | | H– C – С – O – H – структурна ф-ла | | H H СН3 –CH2 – ОН – скорочена структурна формула

Електронна формула. Етанол Н δ- δ+ Н : С : О : Н Н Метанол Н Н δ- δ+ Н : С : С: О : Н Н Н

Ізомерія Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери: 4 3 2 1 СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОH Бутанол –1 4 3 1 1 СН3 – СН2 – СН – СН3 | OH Бутанол - 2

CH3 – CH – CH2 – OH | CH3 2- Метилпропанол-1 CH3 1 2 | 3 СН3 – С – СН3

| OH 2- Метилпропанол-2

Фізичні властивості метанолу і етанолу Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають специфічний запах,

як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип. Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780

С. Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім. способом або за

температурою кипіння. Хімічні властивості метанолу й етанолу:

1. Повне окиснення (горіння) 2СН3 – ОН + 3О2 → 2СO2 + 4 H2O ▲H=715 кДж/моль 2. Неповне окиснення

O О || ||

С2Н5ОН СН3 – С СН3 – С -Н2О | -Н2О C 3. Заміщення атома гідрогену

2CH3–CH2 – ОН+ 2 Na→2CH3–CH2–O Na + H2 4. Заміщення гідроксильної групи на галоген СН3 – СН2 + ОН + Н – Сl→CН3 –СН2 –Сl 5. Дегідратація С2Н5 ОН→(t 2700) CН2 =СН2+Н2O

6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислотіз спиртами при нагріванні і наявності каталізатора . O O || || СН3 – С + HO – C2H5 ↔(t0,k,t) CH3 – C +H2O | | OH C2H5

7. Внутрішньо молекулярна дегідратація 2С2Н5 – ОН →(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O

Способи добування метанолу 1. Суха перегонка деревини 2. З синтез газу СО +2Н2 →(t0,R,k,t)CH3OH

Способи добування етанолу 1. Гідроліз галоген пхідних СН3 – С2Н2Cl + H2O →CH3 CH2OH + HCl 2. Відновлення альдинідів O || СН3 – С + H2→CH5CH2OH | H 3. Спиртове бродіння глюкози С6Н12О6 →(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2 Гідратація етилену

4. Гідратація етилену Застосування етанолу й метанолу 1. Основа алкогольних напоїв 2. Розчинники 3. Органічний синтез і лабораторна практика 4. Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.

комментарии (0)
Здесь пока нет комментариев
Ваш комментарий может быть первым
Это только предварительный просмотр
3 страница на 6 страницах
Скачать документ