Ароматичні вуглеводні - конспект - Химия, Упражнения и задачи из Химия
zaycev_ia
zaycev_ia20 июня 2013 г.

Ароматичні вуглеводні - конспект - Химия, Упражнения и задачи из Химия

PDF (116 KB)
6 страница
384Количество просмотров
Описание
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy. Реферат по химии. Ненасичені вуглеводні – це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену. Загальна формула ...
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 страница / 6

Это только предварительный просмотр

3 страница на 6 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 6 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 6 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 6 страницах

Скачать документ
??????? ????????

Опорний конспект на тему:

"Ароматичні вуглеводні"

Виконав: учень 10 - А класу

середньої школи № 96 Коркуна Дмитро

1. Ненасичені вуглеводні – це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену. Загальна формула етиленових вуглеводнів – CnH2n Загальна формула ацетиленових вуглеводнів CnH2n-2 2. Гомологи етилену Гомологи ацетилену:

С2H4 – етилен; C2H2 – ацетилен; С3H6 – пропен; C3H4 – пропин C4H8 – бутен; C4H6 – бутин І т .д І т д

Радикали: СН3 – метил; С2Н5 – етил; С3Н7 пропіл; Радикал – це атом або група атомів, що містить неспарені електрони 3. Етилен: С2Н4 Н2С – СН2 Н : С : : С : Н Н Н молекулярна струтурна електронна формули Ацетилен: С2Н2 НС  CH H : C C : H H H Молекулярна структурна електронна формули Фізичні властивості: Етилен – безбарвний газ, майже без запаху, малорозчинний у воді, трохи легший за повітря Ацетилен – безбарвний газ, без запаху, малорозчинний у воді. Хімічні властивості: 1. як і інші вуглеводні, етилен і ацетилен горять на повітрі з утворенням оксиду карбону (ІV) і води: СН2 = СН2 +3 О2 2СО2 + Н2О 2СН СН+5О34СО2 +2 Н2О ▲Н = 1307 к Дж.моль СН4 – W( C) =75%; C2H4 – W( C) =86 %; C2H2 - W( C) = 92% Чим менша кількість С, тим світліше полум'я 2. Гідрування – приєднання водню Н2С = СН2 +Н2 (t0, pt, N) H3C – CH3

3. Гідратація – приєдання води 4. Н2С = СН2 + Н2О (t0 , H2SO4) CH3 – CH2 OH

4. Якісні реакції Неповне окиснення Н2С = СН2 +[O] CH2 – OH | CH2 – OH 5. Галогенування – приєднання галогеноводню Н2С = СН2 +Сl2 CH2Cl –CH2Cl 6. приєднання галогеноводню, правило Марковніка. При взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогеноводнями атом Гідрогену приєднується до більш гідрогенізованого атома Карбону а атом Хлору – до менш гідронізованого Н3С – СН  СН2 +HCl HC3 –CHCl –CH3

6. Дегідрування 7. Н2С = СН2 Н  СН + Н2 4. Характерна ізомерія за місцем розташування подвійного зв'язку:а) ізомери

СН3 – СН = СН2 – СН3 – 2 бутен СН2 = СН – СН2 – СН3 – 1 бутен

б) Ізомерія карбонового скелету СН2 = С – СН3 |

CH3

-1-

Добування ецителену і ацетилену Етилен та його гомологи утворюють в процесі переробки вуглеводнів, що містяться в

нафті. Утворення може відбуватися у результаті термічного розщеплення ненасичених вуглеводнів,. СН3 –СН2 – СН2 – СН2 – СН3 СН2  СН2 + СН3 –СН2 – СН3

Ацетилен, що використовуэться для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію з водою: СаС2 + 2Н2О НС  СН +Са(ОН)2

Карбід кальцію добувають в результаті нагрівання в електропечах суміші вапна СаО та коксу до температури 2500 0 С: СаО + 3ССаС2 +СО

Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням до температури 15000 С. 2СН4 НС  СН + 3Н2

Застосування етилену і ацетилену З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену

–1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню – хлороетан є анестезійною речовиною.

Ацетилен використовують для освітлення, для газового різання і зварювання металів. Ацетиленове кисневе полум'я має температуру 2800о С і легко плавить сталь. З ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків, він є сировиною для синтезу оцтової кислоти.

-2-

1. Ароматизовані вуглеводні – органічні сполуки, що містять у своєму складі бензольні ядра , у яких можуть бути насичені або ненасичені бічні ланцюги.

Загальна формула – СnH2n-6 1. гомологи бензолу: бензол – C6H6; тонуол – C7H8 ; ксилол – C8H10; стирол – C9H12. 3. Бензол: С6Н6 СН2 = СН –С  С–СН = СН2 або СНС–СН2–СН2–cCH Молекулярна структурні формули

Формула А. Кекуле У 1845 р. німецький учений А. Кекуле зппропонував формулу, що найкраще відобразила рівноцінність і атомів Карбону, і атомів гідрогену Після з'ясування електронної будови молекули бензолу, формулу почали записувати так:

2. Фізичні влстивості бензолу: За звичайних умов бензол – рідина зі специфічним запахом, tкип. 80о С, уводі практично нерозчинний, хоча є розчинником багатьох органічних речовин. 5. Хімічні властивості: Бензолу характерні реакції заміщення і приєднання: 3. реакція горіння 2С6Н6 +15О212СО2↑ + 6Н2О 4. Бромування: Б-Н +Br2 Б-Br +HBr; 5. Нітрування: Б-Н + НО–NO2(Н2SO4) Б-NO2 + H2O 4. Реакції приєднання: а) Хлорування:

б)Б+3Н2 (k,H2C) C6H12

5. Добування 1. меридизація ацетилену: 3НССН([C], 600o) Б 2. Дегідрування циклогексану С6Н12 3Н2 + Б

6. Застосування Бензол є вихідною речовиною речовиною для синтезу величезної кількості неорганічних речовин. Серед них – барвники, лікарські препарати, пахучі речовини, полімери, отрутохімікати, вибухові речовини. Бензол – базова сировина для прмислового органічного синтезу

-1-

Б+3Cl2(n,v) Cl2 Cl2

Cl2 Cl2

Cl

Cl

комментарии (0)

Здесь пока нет комментариев

Ваш комментарий может быть первым

Это только предварительный просмотр

3 страница на 6 страницах

Скачать документ