Історія національно-визвольних рухів - конспект - Международные отношения, Рефераты из Международные отношения
Guzeev_anton
Guzeev_anton11 июня 2013 г.

Історія національно-визвольних рухів - конспект - Международные отношения, Рефераты из Международные отношения

PDF (97 KB)
9 страница
554Количество просмотров
Описание
Samara State University of Economics . Конспект лекций по предмету Международные отношения. Історія національно-визвольних рухів свідчить , що в моменти їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі дже...
20баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 страница / 9
Это только предварительный просмотр
3 страница на 9 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 9 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 9 страницах
Скачать документ
Это только предварительный просмотр
3 страница на 9 страницах
Скачать документ
????

ПЛАН

1.Вступ.

2.Українська державна символіка .

3.Висновок.

ВСТУП

Історія національно-визвольних рухів свідчить , що в моменти

їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі

джерел історії та симантики національної символіки . Це цілком

природно , бо національні символи - не випадкові значки і барви .

Вони постають внаслідок історичного та культурного розвитку

народу і тісно пов`язані з його духовністю , з його прагненням до

єднання , готовністю до здійснення своїх національних завдань та

забезпечення національних інтересів .

Українська державна символіка

Українська державна символіка,-як у скіфських царів,

у старокняжій Київській державі та в УНР,-

відображує традиційну українську символіку , що

формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших

та найзмістовніших символічних систем людства . Ключем до

її розуміння є чільний їїсим- вол , нині відомий під

назвою «Тризуб» .

Перша літописна згадка про тризуб як про

вели-кокнязівський знак стосується ХХст.Його зображен-

ня відоме із печатки Святослава Ігоревича.Згодом цей знак

карбується на срібних монетах великого князя київського

Володимира Святославовича де з одного боку портрет

володаря ,а з іншого -тризуб.

Тризуб символізує туж саму трійцю життєтворчих

енергій , що й хрест та шестикутна зірка , тобто

Мудрість , Знання і Любов(або Вогонь, Воду й Жит- тя).Тож

тризуб можна зустріти на цеглі Десятинної

церкви ,на плитах Успенської церкви у Володимирі-

Волинському , його зображення знайдено на варязь-

кому мечі ,в гербі французької королеви Анни , на

надробку св.Еріка у Швеції та ін.

Тризуб на час прийняття Руссю-Україною христи-янства

був настільки популярним , що хрест дове-лось об`єднати з

ним в один знак ,- для сприйман-

ня широкими верствами народу .Поєднання хреста й тризуба

і сьогодні височить над Києвом на маківці реставрованих

Золотих воріт , на маківках Володи-мирського собору (де

тризуб уже ледь помітний).

Кожен символ ставить акценти на різних аспек-тах

світобудови , графіка кожного знаку лаконічна

чітка і промовиста . Якщо хрест концентрує увагу

назначимості для світобудови третьої сили , то тризуб ,

відображаючи як триєдність світобудови , так і троїстість

полум`я-енергії , принцип вогню

і поступу .

У прямих предків сучасних українців-слов`янсь-

кого племені полян ,званих також «русь» і «сколо- ти» ,

як і у їхніх попередників , паувала триком-понентна

структура суспільства і була поширена легенда про

походження полянської(Київської) дер-жави від трьох

братів ,що «сіли» на трьох київсь-

ких горах.Зверхники полян-русів , київські князі,

так само , як і царі скіфів , карбували на своїх монетах

знак Трійці- Тризуб .

Поряд з офіційною функцією державного і релі-гійного

символів Тризуб має на Україні і широку естетичну функцію

та функцію оберега .Тризуб зоб-ражався як в орнаментах

тканин , килимів , карбу-вання , так у рукописних текстах

книг ,на монетах

і печатках , на ювілірних виробах ,державних від-

знаках , підвісках і навіть на посуді.

Культ тризуба в орнаментуванні українських рукописів

зникає , на жаль , у XVIIст. разом із заміною рукописів

друкованими книжками . Однак у народному побуті найменш

денаціоналізованих , гірських районів України він живе й

досі.Так у Карпатах , під Різдво чи Йордань , селяни

деяких сіл донедавна малювали на своїх хатах споконвічні

магічні знаки тризуба .

Крім містичного знака-тризуба українська дер-жавна

символіка включає жовто-блакитні барви.

На відміну від однозначного слова «колір»,сло-во

«барва» багатозначне . В старовину воно озна-чало не лише

певний колір , але й уніфікований одяг,тобто належність

до певної групи людей .Один з діалектних варіантів

слова«барва» набув значен-

ня матеріального барвника , це слово «фарба» , інший

«варна» - зберіг лише його друге значення: певної групи

людей.

У давніх аріїв було три барви (варни): біла -

старшина , жреці - правителі , яких звали рахмани

(брахмани) ; червоно - малинова - воїни (шатри , кшаттії)

;чорна - сіячі та скотарі (вайш`ї і шуд-

ри).

Запорожці , як люди , що повністю присвятили себе

священній війні за Україну , дотримувались звичаїв і

символіки барви воїнів - зодягались у червоно-малиновий

одяг і мали , мрім мирного жов-то-блакитного , бойовий ,

червоно-малиновий стяг;

гетьман мав срібно-білого прапора ,військово-маг-

натськи формування - червоно-білого ,а військово-

народні -червоно-чорного .Оскільки гетьман у пев-

них ситуаціях мав виступити то від старшини , то

від козацтва ,то від селян , а то й від усіх зра-

зу - він мав бунчуки білого , червоного , та чор-ного

кольорів.Біло-червоно-чорна символіка кольо-

рів збереглася і до сьогоднішнього дня на Східній Україні

в традиції вишивати червоно-чорним по бі-лому ,що

символізує єдність усіх груп (барв,варн)

у одному народі .

Можна наводити чимало пикладів популярності

біло-червоно-чорної барви на Україні , але жоден зцих

традиційних кольорів не став державною бар-вою в силу

двох причин . Перша полягає в тому , що ця барва є

спільною для десятків націй і на-родностей ,які

розвинулися з єдиної давньоарійсь-

кої спільності ,а друга - в тому , що за цими ко-

льорами протягом тисячоліть , міцно установилася

соціальна функція . В українців національною бар-вою

стала інтегруюча релігійна блакитно - жовта .

Після батиївського погрому на Київських землях завмерла

усяка національна і державна діяльність.

Коли ж нація почала оживати ,- відродилась і сим-

воліка .Національна барва з`являється по всій Ук-

раїні і ,насамперед , у розписах церков та у цер-ковних

речах -ризах , фарбованій різьбі іконоста-

сів . Ця барва оживає також у творах мистецтва -

мініатюрах і прикрасах , у масовому виготовленні жовто -

блакитних тканин , у гербах українських земель . Так герб

роду Богунів мав голубий щит із золотолтою підковою і

золотим кавалерським хрес-том .

Звертає на себе увагу органічна близькість українців

різних земель із національною блакитно-

жовтою барвою ,яка виразно виявилася за середньо-

віччя , коли почалась повсюдна фіксація та форма-лізація

національної символіки . Як відомо ,Київ-

щина на цей період встановила золотого тризуба на

голубому полі , Галичина - золотого лева на голу-бому

полі.Так на землях України узаконилась одна-кова

національна барва . Збіг досить промовистий,

якщо зважити,що ці землі на той час не були об`єд

нані в єдиній Український державі .

Жовто-блакитна барва була наствльки усвідом-леною як

національна українська , що узаконення Центральною Радою

жовто - блакитного прапора як

державного символа , яке сталось 22 березня 1918р., не

викликало ні в Україні , ні в Росії жодного сумніву , що

до правомврності цього акту.

Висновок

Сьогодні наш прапор майорить на вершинах Гімалаїв , Ельбрусу і Кіліманджаро , а жовто - блакитна барва , як Укра- їнська національна символіка , утвердилась на всіх материках планети.

комментарии (0)
Здесь пока нет комментариев
Ваш комментарий может быть первым
Это только предварительный просмотр
3 страница на 9 страницах
Скачать документ