Накопичувальний фонд - конспект -  Право, Рефераты из Правоведение. Оренбургский государственный университет (ОГУ)
onegin_90
onegin_906 июня 2013 г.

Накопичувальний фонд - конспект - Право, Рефераты из Правоведение. Оренбургский государственный университет (ОГУ)

PDF (84 KB)
2 страница
400Количество просмотров
Описание
Orenburg State University. Конспект лекций по праву. Функції Визначення за результатами тендера* компаній з управління активами; зберігача; аудитора НФ Затверджує основні напрямки інветиційної політики та нормативи інвес...
20баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр2 страница / 2
Скачать документ

89

Додаток 2: “Накопичувальний фонд (НФ)”

*

Накопичувальний фонд

РАДА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУВИКОНАВЧА

Функції

Визначення за результатами тендера* компаній з управління активами; зберігача; аудитора НФ

Затверджує основні напрямки інветиційної політики та нормативи інвестування коштів НФ

Розподіляє обсяги пенсійних активів між компаніями з управління активами

90

ФункціїЗдійснює матеріально – технічне забезпечення роботи Ради НФГотує та подає на затвердження Ради НФ проекти основних напрямківінветиційної політики та нормативів інветування коштів НФ Укладає за рішенням Ради НФ договори з радник м з інвет ційних питань, компаніями з управління ктив ми, зберігачем, аудитором (аудиторами) НФ Відкриває банківські рахунки НФ в о аному зберігачіабезпечує веден я обліку та своєч сне внесе ня відомостей про застр ховану особу і стан її енсій их а ів на накопичувальному пенсійному рахенку П д з ст ахов ній особі не рідше дного разу на рік письмовий звід щодо тану пенсійних активів, облікованих на її накоп чув льн му пе сійному р хунку На роз ряджен я зберіга у щ д оплати вид тк в, пов’язаних з адмініс ратив им упр влінням НФ, винагороди р днику з інвестиці х пи ань, комп іями з управління активами та зберігачу

исьмово інфо мує заст а ова их осіб пр ум ви і п ряд к отр мання д ічної пенсії або одноразов ї випл т за хунок коштів НФ

н вимогу з стр хова ої с би і формацію п показники, як заст овують я для з зрахунку розмуру д вічної пенсії

пи ьмове п від млення заг льну су у кошт в, облікованих на її накопичу аль ому й о у рахунку.

Забезпечує своєчасне та в повному обсязі перерахування коштів застрахованих осіб у сумі, облікованих на їхніх накопичувальних пенсійних рахунках, для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразової виплати та інформувати про це компанії з управління активами.

комментарии (0)
Здесь пока нет комментариев
Ваш комментарий может быть первым
Скачать документ