Основні макроекономічні показники реферат по экономической географии на украинском языке скачать бесплатно національна національних рахунків держава формулы підприємство державн послуги, Сочинения из Экосоциология. Moscow State University
Docsity_RU
Docsity_RU11 апреля 2017 г.

Основні макроекономічні показники реферат по экономической географии на украинском языке скачать бесплатно національна національних рахунків держава формулы підприємство державн послуги, Сочинения из Экосоциология. Moscow State University

DOC (36 KB)
2 стр-ы.
59Количество просмотров
Описание
Основні макроекономічні показники реферат по экономической географии на украинском языке скачать бесплатно національна національних рахунків держава формулы підприємство державн послуги
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр2 стр-ы. / 2
Скачать документ

Основні макроекономічні показники I Кінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки

II Валовий національний продукт II.1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни незалежно від їх територіального розміщення

II.2 Визначення: II.2.a Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу

II.2.b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в країні протягом року

II.3 Обчислюється: II.3.a За видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn

• C – особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на послуги

• Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування, будівництво, зміна запасів

• G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів

• Xn – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні товари і послуги

II.3.b За прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК • ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація • НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, мито

• З – винагорода за працю найманим робітникам • Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують економіки ресурсами власності

• П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від позичальників як плату за користування грошима

• ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств • ПК – прибутки корпорацій

II.4 Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП включає і суму чистих прибутків із-за кордону

II.5 На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і амортизацію від основних фондів

III Валовий внутрішній продукт III.1Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які розміщені на її території

III.2Визначення: Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.

III.3За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.

IV Чистий національний продукт IV.1Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни IV.2Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції

IV.3Формула: ЧНП = ВНП – ВСК V Національний доход

V.1 Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у поточному виробництві

V.2 Визначення:

000 Валентин Небукін і Андрій Жолос. Всі права застережені 2000 Valentine Neboukin & Andrey Zholos. All rights Reserved

V.2.a Узагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок у виробництво валового національного продукту.

V.2.b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту, одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його виробництво.

V.3 Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК V.4 Розраховується в поточних цінах V.5 Обчислюється:

V.5.a Виробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 + (ВП – ВМВВ)2 + … + (ВП – ВМВВ)n • ВП – валова продукція і-ої галузі • ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат • n – кількість галузей матеріального виробництва

V.5.b Розподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва

V.5.c Методом кінцевого використання: НД – сума кінцевих доходів галузей матеріального і нематеріального виробництва і населення (що використана на споживання і нагромадження)

VI Доход особистого споживання (особистий доход) VI.1Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали VI.2Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК + ТП

VI.2.a ВСС – внески на соціальне страхування VI.2.b ППК – податки на прибуток корпорацій VI.2.c НПК – нерозподілені прибутки корпорацій VI.2.d ТП – трансферні платежі

VIIРівень цін VII.1Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та послуги в державі

VII.2Виражається у вигляді індексу VII.3Індекс цін: Iц = (Pдр/ Pбр)*100%

• Pдр – ціна ринкового кошику в даному році • Pбр – ціна ринкового кошику в базовому році

VII.4(Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП VIII Рівень безробіття

VIII.1Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент VIII.2Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи / Кількість робочої сили)*100%

VIII.3Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%) на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%

IX Процентна ставка II.2.c Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування грошима

II.2.d Види: II.2.d.a За суб'єктом встановлення:

• Процентна ставка , встановлена НБ • Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від процентної ставки НБ

II.2.d.b За реальністю: • Номінальна – процентна ставка, встановлена банком • Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%

000 Валентин Небукін і Андрій Жолос. Всі права застережені 2000 Valentine Neboukin & Andrey Zholos. All rights Reserved

комментарии (0)

Здесь пока нет комментариев

Ваш комментарий может быть первым

Скачать документ