Основні макроекономічні показники реферат по экономической географии на украинском языке , Сочинения из Экосоциология
Docsity_RU
Docsity_RU

Основні макроекономічні показники реферат по экономической географии на украинском языке , Сочинения из Экосоциология

DOC (36 KB)
2 стр-ы.
70Количество просмотров
Описание
Основні макроекономічні показники реферат по экономической географии на украинском языке
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр2 стр-ы. / 2
Скачать документ

Основні макроекономічні показники I Кінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки

II Валовий національний продукт II.1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни незалежно від їх територіального розміщення

II.2 Визначення: II.2.a Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу

II.2.b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в країні протягом року

II.3 Обчислюється: II.3.a За видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn

• C – особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на послуги

• Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування, будівництво, зміна запасів

• G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів

• Xn – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні товари і послуги

II.3.b За прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК • ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація • НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, мито

• З – винагорода за працю найманим робітникам • Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують економіки ресурсами власності

• П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від позичальників як плату за користування грошима

• ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств • ПК – прибутки корпорацій

II.4 Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП включає і суму чистих прибутків із-за кордону

II.5 На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і амортизацію від основних фондів

III Валовий внутрішній продукт III.1Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які розміщені на її території

III.2Визначення: Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.

III.3За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.

IV Чистий національний продукт IV.1Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни IV.2Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції

IV.3Формула: ЧНП = ВНП – ВСК V Національний доход

V.1 Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у поточному виробництві

V.2 Визначення:

000 Валентин Небукін і Андрій Жолос. Всі права застережені 2000 Valentine Neboukin & Andrey Zholos. All rights Reserved

V.2.a Узагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок у виробництво валового національного продукту.

V.2.b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту, одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його виробництво.

V.3 Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК V.4 Розраховується в поточних цінах V.5 Обчислюється:

V.5.a Виробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 + (ВП – ВМВВ)2 + … + (ВП – ВМВВ)n • ВП – валова продукція і-ої галузі • ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат • n – кількість галузей матеріального виробництва

V.5.b Розподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва

V.5.c Методом кінцевого використання: НД – сума кінцевих доходів галузей матеріального і нематеріального виробництва і населення (що використана на споживання і нагромадження)

VI Доход особистого споживання (особистий доход) VI.1Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали VI.2Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК + ТП

VI.2.a ВСС – внески на соціальне страхування VI.2.b ППК – податки на прибуток корпорацій VI.2.c НПК – нерозподілені прибутки корпорацій VI.2.d ТП – трансферні платежі

VIIРівень цін VII.1Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та послуги в державі

VII.2Виражається у вигляді індексу VII.3Індекс цін: Iц = (Pдр/ Pбр)*100%

• Pдр – ціна ринкового кошику в даному році • Pбр – ціна ринкового кошику в базовому році

VII.4(Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП VIII Рівень безробіття

VIII.1Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент VIII.2Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи / Кількість робочої сили)*100%

VIII.3Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%) на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%

IX Процентна ставка II.2.c Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування грошима

II.2.d Види: II.2.d.a За суб'єктом встановлення:

• Процентна ставка , встановлена НБ • Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від процентної ставки НБ

II.2.d.b За реальністю: • Номінальна – процентна ставка, встановлена банком • Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%

000 Валентин Небукін і Андрій Жолос. Всі права застережені 2000 Valentine Neboukin & Andrey Zholos. All rights Reserved

комментарии (0)
Здесь пока нет комментариев
Ваш комментарий может быть первым
Скачать документ